Hlas univerzít

Národný seminár pod záštitou Eugena Jurzycu, ministra školstva, vedy, výskumu a športu

24. februára 2011 v Bratislave

Program a prezentácie:

9:00 - 9:30  Registrácia

9:30 - 11:00 Otvorenie

Irena Fonodová, riaditeľka SAAIC

Libor Vozár, prezident SRK, bolonský expert

Úvodné slovo ministra školstva, vedy, výskumu a športu Eugen Jurzyca

The European Standards and Guidelines: What? Why and How? (Európske normy a smernice) Peter Williams, Veľká Británia

Diskusia

11:00-11:30 Prestávka a občerstvenie

11:30-13:00 Prezentácie

How to Cope With the European Standards and Guidelines at the Institutional Level and How to Benefit from the Standards (Ako sa vyrovnať s európskymi normami a smernicami na inštitucionálnej úrovni a ako ich využiť) Henrik Toft Jensen, Dánsko

Výstupy vzdelávania ako súčasť kvality vzdelávania Jaroslava Stašková, Prešovská univerzita, bolonská expertka

Diskusia

13:00 Obed

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.