Hlas univerzít

Národný seminár
pod záštitou Eugena Jurzycu, ministra školstva, vedy, výskumu a športu

Európske štandardy vo vysokoškolskom vzdelávaní
24. februára 2011 Bratislava

Program a prezentácie

9:00 - 9:30  Registrácia
9:30 - 11:00
Otvorenie
Irena Fonodová, riaditeľka SAAIC
Libor Vozár, prezident SRK, bolonský expert
Úvodné slovo ministra školstva, vedy, výskumu a športu
Eugen Jurzyca
The European Standards and Guidelines: What? Why and How? (Európske normy a smernice)
Peter Williams, Veľká Británia
Diskusia
11:00-11:30 Prestávka a občerstvenie
11:30-13:00    
How to Cope With the European Standards and Guidelines at the Institutional Level and How to Benefit from the Standards
(Ako sa vyrovnať s európskymi normami a smernicami na inštitucionálnej úrovni a ako ich využiť)
Henrik Toft Jensen, Dánsko
Výstupy vzdelávania ako súčasť kvality vzdelávania
Jaroslava Stašková, Prešovská univerzita, bolonská expertka
Diskusia
13:00 Obed

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.