Hlas univerzít

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia nákazy COVID-19 v SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo návrh zákona, ktorý upravil viaceré inštitúty vysokoškolského zákona. Jednotlivé návrhy sú uplatniteľné pre krízové situácie vo všeobecnosti. 

V oblasti vysokého školstva zákon upravil činnosti kolektívnych orgánov (funkčné obdobie, zásada verejnosti, videokonferencia), prezenčnú metódu, aby bola akceptovaná aj elektronická komunikácia (napr. online prenos), či mimoriadne predĺženie štúdia. V oblasti výskumu a vývoja zákon operatívne rieši financovanie projektov a dobu ich riešenia počas krízovej situácie.

Ilustračná fotografia: STUBA

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.