Hlas univerzít

V rámci galavečera Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý sa konal dňa 10. 11. 2016, prezident SRK udelil Cenu za umenie študentovi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Bc. Jakubovi Dušičkovi za umelecké dielo nadnárodného významu "Vizuálna identita slovenského predsedníctva v Rade EÚ".

Jakubovi srdečne blahoželáme.

Linky: Cena SRK za umenieJakub Dušičkatlačová správa 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.