Hlas univerzít

Úvodné stretnutie s ministrom školstva 6. 11. 2023

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.