Hlas univerzít

Dňa 20. decembra 2022 zomrel vo veku 62 rokov významný slovenský lekár Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., zakladateľ a bývalý rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, člen Slovenskej rektorskej konferencie.

Vladimír Krčméry bol uznávaný odborník na tropickú medicínu, epidemiológ a infektológ, ktorý pôsobil na viacerých slovenských vysokých školách. Patril medzi hlavné tváre očkovacej kampane proti vírusu COVID-19 a zároveň bol prvým človekom na Slovensku, ktorého proti tomuto ochoreniu zaočkovali. Bol členom permanentného ústredného krízového štábu, poradného orgánu vlády. Na tomto poste úzko spolupracoval aj so Slovenskou rektorskou konferenciou a vysokými školami.

V rozvojových krajinách zakladal zdravotnícke a sociálne zariadenia určené najmä pre chudobných. V Kambodži spustil liečebno-charitatívny projekt House of family, detské domovy určené pre deti z ulice, ktoré slovenskí lekári liečili na HIV.

V roku 2007 Ministerstvo zdravotníctva SR zriadilo na jeho podnet Národné referenčné centrum pre tropické choroby v Bratislave ako špecializované pracovisko Ústavu verejného zdravotníctva Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Vďaka jeho práci sa mu podarilo zachrániť tisíce životov.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. vyjadruje v mene členov Slovenskej rektorskej konferencie úprimnú sústrasť rodine, blízkym a kolegom profesora Krčméryho.

„Prof. Krčméry bol vynikajúci odborník, lekár, pedagóg, vedec, ale aj mimoriadna osobnosť. V osobe prof. Krčméryho strácame vzácneho človeka a priateľa, ktorý nám bude nesmierne chýbať.“

Od 21. decembra 2022 od 9.00 hod. bude vo veľkej Aule Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave sprístupnená kondolenčná kniha (Námestie 1. mája v Bratislave).

Posledná rozlúčka s profesorom Vladimírom Krčmérym sa bude konať 29. decembra 2022 (št) v kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave (9.00 - 11.30 h osobná rozlúčka, o 12.00 h spomienková omša).

Parte

Česť jeho pamiatke!

Zdroj textu a fotografie: VŠsvAlžbety

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.