Hlas univerzít

Aktualizácia dňa 17. 10. 2022

Dňa 14. októbra 2022 sa v poobedňajších hodinách konalo prvé stretnutie zástupcov Slovenskej rektorskej konferencie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Jánom Horeckým a za účasti predsedu vlády Slovenskej republiky Eduarda Hegera k požiadavkám akademickej obce vyjadrených vo vyhlásení z 13. septembra 2022 "Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!". SRK zastupovali prezident SRK Rudolf Kropil, viceprezidenti SRK Ferdinand Daňo a Libor Vozár a člen SRK Marek Števček.

Zástupcovia SRK a zástupcovia vlády SR diskutovali viac ako dve hodiny o jednotlivých požiadavkách akademickej obce. Predseda vlády a minister školstva ubezpečili členov SRK, že vysoké školstvo, veda a výskum sú trvalými prioritami vlády SR.

Zástupcovia SRK hodnotia prvé stretnutie zdržanlivo. Očakávajú splnenie časti požiadaviek akademickej obce deklarovaných 13. septembra 2022, avšak ďalšie kroky SRK musia byť prediskutované s členmi SRK. Z uvedeného dôvodu zvolá prezídium SRK v nasledujúcich dňoch zasadnutie SRK.

Prezident SRK Rudolf Kropil pozval ministra školstva na najbližšie zasadnutie SRK, ktoré sa bude konať v priebehu 42. týždňa v Bratislave.

Fotogaléria

Fotografia: MŠVVaŠ SR

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.