Hlas univerzít

Európska komisia vyhlásila v poradí štvrtú výzvu pre rozšírenie alebo založenie nových aliancií v rámci iniciatívy Európske univerzity. Výzva bola vyhlásená v rámci programu Erasmus+ s rekordným rozpočtom vo výške 384 miliónov eur (odkaz).

Iniciatíva je otvorená pre všetky inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a môže zahrnúť oblasť vzdelávania, výskumu, inovácií a služieb pre spoločnosť. Aliancie môžu mať rôzne modely systémovej, štrukturálnej a udržateľnej nadnárodnej spolupráce. Ich cieľom môže byť posilňovanie kvality, zvýšovanie výkonnosti, ako aj atraktívnosť a medzinárodná konkurencieschopnosť vysokoškolského vzdelávania v celej Európe, ako aj podpora demokratických hodnôt.

Výzva na európske univerzity Erasmus+ 2023 je otvorená inštitúciám vysokoškolského vzdelávania EÚ a aj zo všetkých krajín západného Balkánu.

Termín na podanie prihlášky:  31. január 2023 (odkaz)

Samotná výzva má dve témy:

Téma 1: zintenzívnenie predchádzajúcej hlbokej inštitucionálnej nadnárodnej spolupráce - pre ale nielen pre aliancie z výzvy Erazmus+ 2020;
Téma 2: rozvoj novej hlbokej inštitucionálnej nadnárodnej spolupráce

Viac o výzve sa záujemcovia môžu dozvedieť na online informačnom stretnutí 15. novembra 2022 (odkaz). 

Súvisiace informácie:

#EuropeanUniversities

Zdroj: EK, SLORD

Obrázok: EK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.