Hlas univerzít

24. novembra 2021 zverejnila Európska komisia výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ na rok 2022. So zvýšeným rozpočtom na budúci rok, ktorý dosahuje takmer 3,9 miliardy €, bude Erasmus+ naďalej poskytovať príležitosti na študijné pobyty v zahraničí, stáže, učňovskú prípravu, výmeny zamestnancov a projekty cezhraničnej spolupráce v rôznych oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy, mládeže a športu. Okrem všeobecnej výzvy obsahuje ročný pracovný program 2022 aj ďalšie akcie, ktoré sa majú spustiť osobitne. Medzi nimi je aj iniciatíva „Európske univerzity" ("European Universities"). Aktuálna výzva na "Európske univerzity" má rekordný rozpočet 272 miliónov €.

"Európske univerzity" sú nadnárodné aliancie, ktoré sa majú podľa Komisie stať univerzitami budúcnosti. Aliancie musia presadzovať európske hodnoty a identitu, majú priniesť zmeny v zabezpečovaní kvality a konkurencieschopnosti vysokoškolského vzdelávania v Európe. S cieľom dosiahnuť uvedené ciele Komisia testuje rôzne modely spolupráce prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+. K doterajším dvom výzvam pridala Komisia 30. novembra 2021 aj ďalšiu, ktorá je otvorená do 22. marca 2022.

Aliancie "Európskych univerzít" musia:

  • zahŕnúť partnerov zo všetkých typov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a pokrývať široký geografický rozsah v celej Európe;
  • vychádzať zo spoločnej predstavy o dlhodobej stratégii zameranej na udržateľnosť, excelentnosť a európske hodnoty;
  • ponúkať študijné programy zamerané na študentov, ktoré sa spoločne poskytujú v medziuniverzitných kampusoch, kde si môžu vytvoriť svoje vlastné programy a zažiť mobilitu na všetkých úrovniach štúdia;
  • prijať prístup založený na výzvach, podľa ktorého môžu študenti, akademici a externí partneri spolupracovať v interdisciplinárnych tímoch pri riešení najväčších problémov, ktorým dnes Európa čelí.

Súčasná výzva nadväzuje na dve pilotné výzvy (2019 a 2020) v rámci programu Erasmus+, ktoré získali aj doplnkové financovanie z programu Horizont 2020 pre svoju výskumnú zložku. Tie umožnili vznik 41 aliancií spájajúcich viac ako 280 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z celej Európy. Medzi doterajšími alianciami nájdeme aj tri slovenské univerzity:

Aktuálna výzva (otvorená do 22. marca 2022) je rozdelená na dve témy:

14. decembra 2021 sa bude konať online informačné podujatie pre záujemcov k aktuálnej výzve "EUROPEAN UNIVERSITIES- Information Session for the 2022 Call for Proposals"

Súvisiace informácie:

 Zdroj: EK, SLORD a SRK

Fotografia: EK

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.