Hlas univerzít

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. si uctil pamiatku obetí tragickej nehody v Bratislave, ktorá sa stala v noci 2. októbra 2022. Medzi obeťami boli aj študenti dvoch najväčších bratislavských univerzít. Ďalší sú zranení. 

V blízkosti miesta nešťastia, neďaleko zastávky Zochova, položili prezident SRK a generálna sekretárka kyticu a zapálili sviečku. Následne sa prezident SRK presunul na Univerzitu Komenského v Bratislave, kde sa zapísal do kondolenčnej knihy.

Profesor Rudolf Kropil týmto vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám, blízkym, priateľom a spolužiakom obetí nehody.

Zraneným prajeme skoré uzdravenie.

Fotografia: Archív R.K.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.