Hlas univerzít

22. augusta 2022 vymenovala prezidentka SR pani Zuzana Čaputová rektorov Katolíckej univerzity v Ružomberku a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. pokračuje v druhom funkčnom období vo funkcii rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku. Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. pokračuje na poste rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ktorá je štátnou vysokou školou. 

Vo svojom príhovore k novovymenovaným rektorom prezidentka SR zdôraznila, že pred ich školami stojí veľká výzva: dostať vysokoškolské vzdelávanie na úroveň, ktorá umožní premenu Slovenska na vedomostnú a inovačnú spoločnosť. "V situácii, keď čelíme novým globálnym problémom a hrozbám, je práve odbornosť, kvalifikovanosť a kreativita ľudí tou najcennejšou komoditou. Silu krajiny v dnešnom svete určuje predovšetkým schopnosť myslieť, tvoriť a reflektovať globálne trendy. Akútnou potrebou zostáva budovanie kritického myslenia, pretože len tak sa dokážeme brániť pred dezinformáciami a tzv. alternatívnymi faktami, ktoré už priamo ohrozujú súdržnosť a bezpečnosť krajiny."

Na slávnostnom vymenúvaní sa okrem iných hostí zúčastnil aj prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., ktorý zablahoželal obom rektorom k opätovnému vymenovaniu.

Súvisiace informácie:

Zdroj a foto: prezident.sk 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.