Hlas univerzít

Pri príležitosti konca školského roka 2021/2022 prajeme všetkým žiačkám a žiakom, študentkám a študentom pohodové prázdniny. Absolventkám a absolventom prajeme úspešný nástup do pracovného života.

Všetkým zamestnancom v školstve ďakujeme za Vašu dôležitú a zodpovednú prácu v prospech našich detí a mládeže, vzdelanosti a rozvoja slovenskej spoločnosti! Vážime si Vás a Vašu prácu! 

Slovenská rektorská konferencia

Ilustračný obrázok: UMB

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.