Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) podporuje kampaň „Stick to Science“, ktorá žiada otvorenú vedeckú spoluprácu medzi európskymi krajinami vrátane Švajčiarska a Spojeného kráľovstva a bez politických bariér.

Signatári iniciatívy naliehajú na EÚ, Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko, aby urýchlene dosiahli dohody o pridružení a tak obe tieto krajiny mohli vedecky a finančne prispieť k úspechu programu Horizont Európa a k skutočne otvorenému, inkluzívnemu a excelentnému Európskemu výskumnému priestoru.

Kampaň „Stick to Science“ môžu podporiť organizácie, inštitúcie a aj jednotlivci na webovom sídle https://stick-to-science.eu/.

Obrázok: SticktoScience

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.