Hlas univerzít

Dňa 2. februára 2022 zomrel vo veku 64 rokov bývalý minister školstva László Szigeti. Absolvent Univerzity Komenského v Bratislave, dlhoročný stredoškolský učiteľ a riaditeľ gymnázia v Štúrove bol aktívny politik reprezentujúci maďarskú menšinu. 

László Szigeti bol zvolený za poslanca Národnej rady SR v roku 1994 za Maďarské kresťanskodemokratické hnutie. V rokoch 1998 až 2002 bol poslancom za Stranu maďarskej koalície a v rokoch 2002 až 2006 pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve školstva. Rezort školstva viedol niekoľko mesiacov v roku 2006 po demisii Martina Fronca. Po voľbách v roku 2006 Lászlo Szigeti stal opäť poslancom Národnej rady SR, ktorým bol až do roku 2010. Zastával post podpredsedu Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Zároveň sa angažoval v komunálnej politike.

László Szigeti bol predsedom Správnej rady Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne v rokoch 2004 až 2010 a neskôr ostal pôsobiť ako jej člen do roku 2016.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., vyjadruje v mene členov Slovenskej rektorskej konferencie úprimnú sústrasť rodine zosnulého a blízkym.

Česť jeho pamiatke!

Ilustračná fotografia: internet

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.