Hlas univerzít

Veľmi nás zarmútila smutná správa o včerajšom násilnom útoku na Univerzite v Heidelbergu. Tragédia, ktorá vyvrcholila úmrtím jednej študentky, nemá na európskych univerzitách obdobu. Je pre nás mementom, ktoré by sme nemali brať na ľahkú váhu. Naše myšlienky sú s našimi nemeckými kolegami. Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť a všetkým postihnutým prajeme skoré uzdravenie.

***

Wir sind sehr getroffen mit der traurigen Nachricht vom gestrigen gewalttätigen Angriff auf der Universität Heidelberg. Die Tragödie, die im Tod einer Studentin gipfelte, ist an europäischen Universitäten beispiellos. Es ist für uns ein Mahnruf, welchen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten. Unsere Gedanken sind bei unseren deutschen Kollegen. Wir sprechen den Hinterbliebenen unser aufrichtiges Beileid aus und wünschen allen Betroffenen baldige Genesung.

Ilustračná fotografia: internet

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.