Hlas univerzít

Združenie Scholars at a Risk spolu s ďalšími európskymi partnermi vydali pred niekoľkými dňami naliehavú výzvu na podporu opatrení na poskytnutie pomoci akademikom v ohrození a s osobitným dôrazom na afganských vedcov, študentov a aktivistov. Výzva je adresovaná európskym inštitúciám a národným vládam. Prečítajte si jej aktualizované znenie z 2. septembra 2021 v anglickej alebo francúzskej verzii:

K výzve sa pripojili dalšie akademické združenia a univerzity ako Európska asociácia univerzít (EUA), The Guild, Coimbra Group, či ALLEA (All European Academies). 

Signatári vyzývajú okrem iného aj k zabezpečeniu medzinárodnej ochrany pre akademikov a aktérov občianskej spoločnosti, ktorí ju potrebujú, a na vytvorenie urýchlených doplnkových právnych ciest pre kandidátov, ktorí majú hostiteľskú inštitúciu, zamestnanie alebo sponzora. Žiadajú zriadiť štipendijný program EÚ pre akademikov v ohrození vrátane kolegov z Afganistanu, aby mohli absolvovať štipendijné pobyty, pozície výskumných pracovníkov alebo dočasné akademické pozície na európskych univerzitách.

V prípade záujmu sa môžu k výzve pripojiť aj slovenské akademické inštitúcie a organizácie. Slovenské vysoké školy, ktoré môžu ponúknuť pracovné pozície alebo môžu prijať študentov, sa musia obrátiť priamo na hlavného koordinátora. Bližšie inštrukcie o aktivite sú zverejnené na webovom sídle Scholars at a Risk (linka). Naliehavú výzvu podporil aj prezident Slovenskej rektorskej konferencie.

Fotografia: Scholars at a Risk

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.