Hlas univerzít

Dňa 18. augusta 2021 sa na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v Bratislave konalo pracovné stretnutie ministra Branislava Gröhlinga, prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropila, hlavného hygienika SR Jána Mikasa, epidemiológa Vladimíra Krčméryho a štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa. Témou ich rozhovoru bol začiatok akademického roka 2021/2022 a začatie prezenčnej výučby na vysokých školách, ako aj príprava internátov na príchod študentov.

Začiatok akademického roka a začatie prezenčnej výučby na vysokých školách prináša so sebou zvýšenie pohybu a presunu študentov v rámci celej krajiny, ako aj  ich vycestovanie za hranice SR a príchod zahraničných študentov na naše územie. Z dôvodu zabezpečenia pripravenosti vysokých škôl na príchod študentov inicioval minister školstva pracovné stretnutie. Obsahom rokovania boli okrem alternatívnych spôsobov výučby aj ekonomické dopady pandémie na finančný chod vysokých škôl na Slovensku. Taktiež hovorili o potrebe zodpovedného prístupu pedagogických pracovníkov a zamestnancov univerzít,  ako aj študentov, aby na vysokých školách v akademickom roku 2021/2022 mohol plynulo prebiehať proces prezenčnej výučby.

Závery z uvedeného pracovného rokovania  budú predstavené a prediskutované na 102. zasadnutí členov Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré sa bude konať 24. augusta 2021 na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Ľubica Benková

Foto: archív TUZVO

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.