Hlas univerzít

My, členovia siete Univerzity za osvetu (Universities for Enlightenment, U4E), ktorá spája národné rektorské konferencie z 10 európskych krajín, sme hlboko znepokojení z porušovania demokratických a ľudských práv, ktorého sme v Európe naďalej svedkami. Akt porušenia medzinárodného práva, ktorý viedol k väzbe novinára Romana Pratasevicha a pani Sofie Sapegovej, je neprijateľný a podporujeme požiadavku obsiahnutú v záveroch Európskej rady o Bielorusku z 24. mája 2021, ktoré požadujú ich okamžité prepustenie a voľný pohyb.

V Európe slobodu prejavu zaručujú ústavy a čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Rady Európy. Sloboda prejavu je definovaná ako právo, ktoré má zahŕňať slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie a nápady bez zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na hranice. Univerzity ako demokratické a nezávislé inštitúcie uznávajú slobodu prejavu ako ľudské právo. Úlohou univerzít je nielen učiť, vzdelávať, vykonávať výskum a vytvárať umenie, ale aj budovať odolné a udržateľné spoločnosti. Musíme preto chrániť naše demokratické spoločnosti a občanov.
 
V rámci tohto záväzku môžu európske univerzity slúžiť ako bezpečné útočisko pre študentov a výskumných pracovníkov, ktorí sú ohrození. V tejto súvislosti podporujeme výzvu akademických spoločností a združení, ako sú Scholars at Risk, Európska asociácia univrzít a Európska študentská únia, aby Európska komisia zvýšila podporu európskych štipendijných programov pre výskumných pracovníkov a študentov, ktorí sú ohrození.
 
21. júna 2021
 
Schválené zástupcami: 
Rakúskej rektorskej konferencie (UNIKO)
Českej konferencie rektorov (ČKR)
Nemeckej rektorskej konferencie (HRK)
Poľskej rektorskej konferencie (KRASP)
Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
Rektorskej konferencia Slovinskej republiky (RKRS)
Švajčiarska rektorská konferencia (swissuniversities)
 
Pôvodná verzia vyhlásenia: Supporting democracy in Europe
Viac informácií: https://u4e.info/

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.