Hlas univerzít

Dňa 13. mája 2021 zomrel vo veku 64 rokov bývalý minister školstva doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. Milan Ftáčnik pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, odborne sa venoval informatike. Bol poslancom Národnej rady SR, ministrom školstva v rokoch 1998 až 2002. Bol aktívny aj v komunálnej politike, bol zvolený za primátora hlavného mesta Bratislava a starostu mestskej časti Bratislava - Petržalka.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., vyjadruje v mene členov Slovenskej rektorskej konferencie úprimnú sústrasť rodine zosnulého a blízkym.

Česť jeho pamiatke!

Ilustračná fotografia: internet

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.