Hlas univerzít

21. apríla 2021 vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová do fukncie rektora Paneurópskej vysokej školy pre druhé funkčné obdobie Dr. h. h. prof. Ing. Juraja Sterna, PhD. Prezidentka vo svojom príhovore zdôraznila, že pred Paneurópskou vysokou školou ako aj ostatnými slovenskými vysokými školami stojí veľká výzva dostať vysokoškolské vzdelávania na úroveň, ktorá umožní premenu Slovenska na vedomostnú a inovačnú spoločnosť. 

Na slávnostnom akte vymenovania sa v Prezidentom paláci zúčastnil aj prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., ktorý novovymenovanému rektorovi blahoželal v mene členov SRK.

Viac informácií:

Fotografia: www.prezident.sk

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.