Hlas univerzít

Dňa 23. februára 2021 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave uskutoční 97. zasadnutie SRK. Najdôležitejším bodom rokovania bude diskusia s ministrom Branislavom Gröhlingom o zmene vysokoškolského zákona.

Stretnutie členov Slovenskej rektorskej konferencie inicioval minister školstva, ktorý chce rektorom osobne priblížiť navrhované zmeny zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšími dôležitými témami rokovania bude diskusia k Plánu obnovy  k časti Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl, možnosti realizovania očkovania pedagógov na vysokých školách, ako aj žiadosť o  rozšírenie výnimky z COVID automatu a o úpravu obmedzení prijatých vládou SR týkajúcich sa slobody pohybu a pobytu pre výučbu  študentov na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej a v externej forme vo všetkých študijných odboroch a na všetkých vysokých školách, ktoré majú oprávnenie poskytovať takéto vzdelávanie.

Ľubica Benková

Foto: archív SRK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.