Hlas univerzít

Vo veku 59 rokov zomrel dlhoročný poslanec Národnej rady SR, bývalý predseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a v súčasnom volebnom období podpredseda výboru, Ing. Ľubomír Petrák, CSc.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., vyjadruje v mene členov Slovenskej rektorskej konferencie úprimnú sústrasť rodine zosnulého a blízkym.

Česť jeho pamiatke!

Fotografia: V. Veverka

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.