Hlas univerzít

Prezdientka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová zaslala list Slovenskej rektorskej konferencii, keďže z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie sa nemôže konať novoročné prijatie akademickej obce v Grasalkovičom paláci. 

Vo svojom liste, adresovanom prezidentovi Slovenskej rektorskej konferencie profesorovi Rudolfovi Kropilovi, žiada o tlmočenie svojho posolstva celej Slovenskej rektorskej konferencii - rektorkám a rektorom univerzít a vysokých škôl. Prezidentka SR v ňom ďakuje všetkým pracovníkom a pracovníčkam vysokých škôl za ich úsilie v minulom aj v súčasnom akademickom roku, ako aj študentom, ktorí sa museli prispôsobiť podmienkam dištančného vzdelávania. Oceňuje, že aj vysokoškolské pracoviská prispeli k zvládnutiu pandemickej situácie a vyslovuje hrdosť nad konaním študentov a študentiek, ktorí sa rozhodli pomáhať v zdravotníckych zariadeniach a vo svojich komunitách. Prezidentka SR vyslovuje presvedčenie, že negatívne skúsenosti z minulého roka sa stanú impulzom pre systémové riešenia, ktoré zvýšia úroveň a dôveryhodnosť vysokého školstva.

"Bez kvalitných vysokých škôl naša krajina nemá šancu zvládnuť veľké výzvy dnešnej doby. Čaká nás obdobie obnovy a verím, že vysoké školstvo v nej bude mať nezastupiteľné miesto. Budem sledovať ďalší vývoj a rada sa oboznámim s plánmi a návrhmi, ktoré našu spoločnosť posunú vpred".

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.