Hlas univerzít

Dňa 28. decembra 2020 vo veku 80 rokov zomrel dlhoročný pedagóg, významný slovenský vedecký pracovník v oblasti fyziky, niekdajší prodekan, dekan a rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Sen. h. c. prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., vyjadruje v mene členov Slovenskej rektorskej konferencie úprimnú sústrasť rodine zosnulého a zároveň akademickej obci Univerzite Konštantína Filozova v Nitre.

V osobe prof. Kluvanca naša spoločnosť stráca človeka vysokých morálnych hodnôt i odborných kvalít, erudovaného pedagóga, vedca, významného reprezentanta slovenskej fyziky. Bol múdry, nesmierne pracovitý, profesionálne úspešný. Bol človekom s obrovským srdcom, milujúci svoju rodinu, ktorý sa až do konca svojho života vždy snažil pomáhať ostatným.
Vo svojom profesionálnom živote sa prof. Daniel Kluvanec veľkou mierou zaslúžil o sformovanie pedagogického a vedeckého profilu Fakulty prírodných vied UKF, aj o zviditeľnenie Univerzity Konštantína Filozofa v slovenskom i európskom kontexte.

Česť jeho pamiatke! 

Viac o živote prof. Daniela Kluvanca

 

Zdroj: web UKF 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.