Hlas univerzít

Dňa 3. decembra 2020 prezidentka SR Zuzana Čaputová v Prezidentskom paláci v Bratislave vymenovala do funkcie rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety profesora Juraja Bencu. Slávnostného aktu vymenovania nového rektora VŠZaSP sv. Alžbety sa zúčastnil prezident SRK Rudolf Kropil,  minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling a  predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Richard Vašečka.

Prezidentka vo svojom príhovore ocenila prácu, ktorú učitelia a zamestnanci VŠZaSP sv. Alžbety doteraz vykonali, predovšetkým pôsobenie v početných zahraničných misiách, za ktoré bol aj prof. Juraj Benca záslužne ocenený. Vyslovila presvedčenie, že nový rektor sa, pre dobré meno nielen jeho školy, ale aj pre dobré meno celého vysokého školstva, vo svojej funkcii zameria tiež na to, aby na pochybnosti o udeľovaných tituloch nemala verejnosť v budúcnosti už žiadny dôvod. Prof. Jurajovi Bencovi zaželala veľa energie, odvahy a  v neposlednom rade aj veľa úspechov.

Autor: Ľubica Benková

Foto: kancelária prezidentky

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.