Hlas univerzít

Dňa 17. novembra si pripomíname dve historické udalosti - medzinárodný deň študentov a výročie Nežnej revolúcie. Na Slovensku a v Čechách ide o významný dátum, ktorý nám pripomína, že sloboda nie je samozrejmosť. 17. november je dátum, ktorý spája Slovákov a Čechov a pripomína nám spoločnú minulosť.

V roku 1939 nacisti v reakcii na demonštrácie československých študentov proti okupácii Československa a proti zabitiu študenta medicíny Jana Opletala, ktorý patril k prvým obetiam fašizmu u nás, uzavreli české vysoké školy, popravili 9 študentov a viac ako 1 000 ich poslali do koncentračných táborov. Ako spomienku na rozpútanie fašistického teroru proti českým vysokým školám a ich študentom v roku 1939 Medzinárodný zväz študentstva v roku 1941 na manifestácii solidarity s českými študentmi v Londýne vyhlásil 17. november za Medzinárodný deň študentstva.

V roku 1989 si v tento deň študenti v uliciach opäť pripomenuli smrť medika Jana Opletala, zatvorenie vysokých škôl a súčasne protestovali proti komunistickému režimu. Demonštrácia za slobodu a demokraciu v Prahe, ktorá bola potlačená policajnými zložkami, vyvolala solidaritu občanov Československa, ktorí sa postavili proti policajnému násiliu, politickému útlaku a neslobode. Všetky akcie, ktoré sa odohrávali na uliciach, prebiehali pokojnou cestou a vyústili do tzv. „Nežnej revolúcie“ a umožnili slobodné demokratické voľby. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2001 rozhodli, že 17. november bude našim štátnym sviatkom ako Deň boja za slobodu a demokraciu.

Sloboda nie je samozrejmosť. Skutočnosť, že máme na Slovensku možnosť demokratickej voľby a že hlas každého občana má rovnakú váhu, ako aj to, že o akademickej obci rozhodujú jej členovia, sú výdobytkom 17. novembra 1989.

Pri pietnej spomienke na uvedené historické udalosti je však potrebné si uvedomiť, že aj dnešná doba má svoje vážne hrozby, ktoré sú stále prítomné vo všetkých oblastiach života, vysokoškolské prostredie nevynímajúc. Mimoriadna situácia vyvolaná pandemickou krízou vyústila do núdzového stavu, symboly izolácie sa stali nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života, verejný priestor a sociálne siete sa stali miestom prinášajúcim nielen pravdivé správy, inšpiratívne názory a mienkotvornú diskusiu, ale aj miestom klamstiev, konšpirácií  a vulgarizmov.

Naša bezprostredná nedávna minulosť a súčasnosť je skúškou ľudskosti a spolupatričnosti, umocnená neistotou vyplývajúcou z pandémie choroby COVID-19 a prirodzenou obavou z budúcnosti.

Som presvedčený, že spoločným úsilím celej slovenskej akademickej obce sa nám podarí plniť poslanie vysokých škôl dôstojne, na vysokej kvalitatívnej a morálnej úrovni v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie v kontexte odkazu historických udalostí z rokov 1939 a 1989.

Rudolf Kropil

prezident SRK

 

Foto: ilustračné foto

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.