Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia vyjadruje v mene svojich členov úprimnú sústrasť rodinám obetí teroristických útokov vo Francúzsku a Rakúsku. Odsudzujeme prejavy extrémizmu a terorizmu, ktoré sú útokom proti európskym hodnotám a slobodám.

Boj proti extrémizmu a terorizmu je dlhodobý a musia ho podporovať všetky európske spoločnosti. Žiaľ, v Európe sa v ostatných dňoch odohrali nové útoky, ktoré zarážajú svojou brutalitou. Vražda francúzskeho učiteľa Samuela Patyho, následné útoky v Nice a včerajší útok vo Viedni dokazujú, že násilie, nenávisť, extrémizmus a terorizmus nepoznajú hranice. Európske hodnoty a sloboda sú znovu terčom násilných útokov.

Je preto dôležité, aby aj vysokoškolské inštitúcie vychovávali svojich študentov v demokratickom duchu tolerancie voči menšinám, iným názorom, kultúram, vierovyznaniu a pestovali kultúru dialógu. Také úsilie bude mať vždy opodstatnenie a bude prínosom pre posilnenie demokratickej spoločnosti. Demokratická spoločnosť nesmie pripustiť, aby jej občania boli zabití len preto, lebo slobodne vyznávali svoje náboženstvo, slobodne vyjadrovali svoje myšlienky,  učili, čo to znamená sloboda myslenia, slova, písania a kreslenia. Tejto slobode sa treba učiť. Je súčasťou základných hodnôt našich krajín. Je jadrom našej histórie, našej identity a našich kultúr.

3 novembra 2020

Ilustračná fotografia: internet

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.