Hlas univerzít

V týchto dňoch si Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD, bývalý prezident Slovenskej rektorskej konferencie (1997 - 1998) pripomína svoje okrúhle životné jubileum. Profesor Juraj Stern je v súčasnosti rektorom Paneurópskej vysokej školy a v rokoch 1994 - 2000 bol rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave.  

Profesor Juraj Stern je ekonóm. Odborne pôsobí hlavne v predmetoch Organizácia výroby, Manažment výroby a vybudoval nový predmet Logistika. Je autorom alebo spoluautorom niekoľkých monografií, učebníc, viac ako tridsiatich odborných textov, viacerých výskumných štúdií a odborných článkov doma a v zahraničí. Za zásluhy o rozvoj vzdelanosti a medzinárodnej spolupráce medzi Rakúskom, Maďarskom a Slovenskom mu Univerzita v Budapešti udelila v r. 1997 čestný titul Doctor honoris causa. 

Profesor Juraj Stern sa aktívne venuje aj zahraničnej politike, je predsedom správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA).

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. v mene SRK želá rektorovi Dr. h. c. prof. Ing. Jurajovi Sternovi, PhD. pevné zdravie, životnú pohodu a ešte veľa tvorivých síl.

Fotografia: PEVŠ

Zdroj: SRK a osobnosti.sk

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.