Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia sa pripojila k spoločnému vyhláseniu národných rektorských konferencií, ktoré žiada revíziu rozhodnutia Európskej rady z 21. júla 2020 ohľadne budúceho rozpočtu únie na vzdelávanie, výskum a inovácie. Vyhlásenie je adresované poslancom Európskeho parlamentu.

Prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. svojim podpisom vyhlásenia spolu s ostatnými predstaviteľmi národných konferencií rektorov vyjadril poľutovanie nad tým, že v záveroch Rady z 21. júla 2020 o európskom rozpočte na nasledujúcich sedem rokov bude financovanie vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií znížené v porovnaní s návrhom Európskej komisie z mája 2020. Rozhodnutie Rady stavia Európsku úniu ďaleko od jej ambícií o európskej odolnosti a suverenite, ktoré závisia od rastúcich investícií do vzdelávania, výskumu a inovácií.

Doteraz vyčlenených 13,5 miliárd EUR pre program Horizon Europe v rámci plánu obnovy vytváralo dojem, že celkový rozpočet (hoci pod hladinou 120 miliárd EUR) by mohol výskum a vývoj udržiavať na dostatočnej úrovni. Zdanie primeraného financovania sa rozplynulo rozhodnutím Rady a znížením finančných zdrojov vyčlenených pre program Horizon Europe v rámci plánu obnovy z pôvodne plánovaných 13,5 miliárd EUR  na 5 miliárd EUR. Zdravotnú zložku plánu obnovy (EU4Health) rozhodnutie Rady postihlo najviac, keď z pôvodne vyčlenených 9,4 miliardy EUR zostalo po znížení len 1,6 miliardy EUR.

„Konštatujem, že v tomto čase, keď je prínos výskumu a vývoja pre občanov najvýraznejší a keď sa zvýšili aj očakávania spoločnosti týkajúce sa dosahu vedy, zníženie maximálneho stropu financovania programu Horizon Europe ohrozuje základný výskum,“ uviedol prof. R. Kropil.

Podobne je na tom aj program Erasmus+. Znížením jeho rozpočtu na 21,2 miliárd EUR predstavuje takmer 15% pokles v porovnaní s posledným návrhom (24,6 miliárd EUR). Európska rada obmedzuje mobilitu a príležitosť pre svojich občanov spoznať hodnoty Európy a európskej rozmanitosti. Rektori zároveň ľutujú, že týmto škrtom sa výrazne obmedzí rozvoj nových 41 európskych univerzitných aliancií.

Národné konferencie združujúce rektorov univerzít dlhodobo zdôrazňujú potrebu väčšej európskej spolupráce v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií. Je preto paradoxné, že v čase, keď sa zavádza veľmi ambiciózny plán obnovy, sme svedkami bezprecedentného zníženia rozpočtov, ktoré v prvom rade stelesňujú rozvoj vedomostí a vytváranie nových zručností. 

Rektori požiadali Európsky parlament, aby prijal potrebné opatrenia na zabezpečenie návratu k pôvodnému návrhu financovania alebo návrat na úroveň rovnocennú návrhu Európskej komisie z mája 2020, ktorá predstavuje sumu od 90 do 100 miliárd EUR v rámci viacročného finančného obdobia.

Okrem toho signatári vyhlásenia žiadali zavedenie nového ustanovenia, ktoré je totožné s postupom zvoleným na zvrátenie škrtov z roku 2015, podľa ktorého by sa všetky pridelené, ale nepoužité prostriedky zo všetkých európskych programov, prerozdelili do programu Horizon Europe a Erasmus+. Vyslalo by to signál, že trvalé zlepšovanie dobrých životných podmienok stoviek miliónov občanov je politickou prioritou a že vysokoškolské, výskumné a inovačné spoločenstvo bude na dosiahnutie tohto cieľa dostatočne finančne podporované.

Súvisiace informácie:

Autor: Ľubica Benková

Ilustračné foto: zdroj web EUA

 

 

 

 

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.