Hlas univerzít
Budúci rámcový program Európskej únie na podporu výskumu a inovácií v rokoch 2021 - 2027 Horizon Europe sa práve pripravuje. Európska komisia najnovšie zverejnila publikáciu "Rámcový program pre výskum, vývoj a inovácie 2021 - 2027", v ktorej informuje o novej štruktúre programu, plánovaných zjednodušeniach v jeho implementácii, ako aj o niektorých pripravovaných praktických novinkách.
 
Na jeseň 2020 pripravuje Centrum vedecko-technických informácií SR zorganizovať aj sériu informačných podujatí s cieľom zvýšiť informovanosť o programe. 
 
Súvisiace informácie:

Ilustračná fotografia: internet

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.