Hlas univerzít

Európska asociácia univerzít zverejnila štúdiu o dohodách zabezpečujúcich dostupnosť vedeckých časopisov a publikovanie v nich pre členov akademickej obce tzv. "Read & Publish contracts". Štúdia "Read & Publish contracts in the context of a dynamic scholarly publishing system. A study on future scenarios for the scholarly publishing system" (2020), ktorej autorom je Technopolis group, približuje budúcnosť vedeckého publikovania prostredníctvom súboru štyroch scenárov predstavujúcich „dominantné“ obchodné modely tohto systému. Zistenia predstavené v štúdii ukazujú, že tradičné formy predplatného sú do značnej miery nežiaduce, zatiaľ čo dohody o čítaní a publikovaní sú považované za prechodné. Väčšina odborníkov, ktorí sa zapojili do prieskumu v rámci prípravy štúdie, považovali za žiaduce scenáre - Golden Open Access (publikovanie vo formáte otvoreného prístupu priamo komerčnými aktérmi - vydavateľmi) a Green Open Access v komunitou vlastnených repozitároch (nekomerčné publikovanie v repozitároch patriacich napr. univerzitám alebo iným komunitám).

Štúdia môže byť jedným z podkladov pre prípravu Národnej stratégie Otvorenej vedy, ktorá je v procese prípravy.

Jednou z inštitúcií, ktoré finančne podporili projekt EUA bola aj Slovenská rektorská konferencia.

Súvisiace informácie:

Zdroj fotografie a textu: EUA

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.