Hlas univerzít

Aktuálna situácia so šírením koronavírusu sa výrazne dotkla aj študentov, ktorí študujú v zahraničí. Rektor Technickej univerzity vo Zvolene  a prezident SRK prof. Rudolf Kropil pre RTVS uviedol: „Vzhľadom na súčasnú situáciu pandémie COVID-19 predpokladáme aj u študentov určitú cestovateľskú opatrnosť. Na Slovensku však máme veľa výborných vysokých škôl, ktoré poskytujú vzdelanie na vysokej úrovni a sú pripravené prijať  študentov, ktorí uprednostnia štúdium na Slovensku.“

Viac v reportáži redaktora RTVS Andreja Bálinta, cca 30,45 minúta.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13986/226956

A v rozhlase RTVS, Rádio Žurnál, 20 minúta, redaktorka Iveta Štrauchová.

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/1336116?fbclid=IwAR0jA71pX4E_z1Y8MycpCx7zzIa0YKq37qLJ4FP_eh_w2V2XSw6Bj2ShvWs

Autor: Ľubica Benková

Foto: autorka

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.