Hlas univerzít

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vás, aj v tejto mimoriadnej a pre nás všetkých zložitej situácii, pozdravil pri príležitosti veľkonočných sviatkov.

Želám Vám, aby ste nadchádzajúce dni prežili v pokojnej atmosfére v kruhu svojich najbližších a načerpali energiu pre ďalšie obdobie.

Rudolf Kropil

prezident SRK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.