Hlas univerzít

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR. V nadväznosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo usmernenie pre školy a školské zariadenia. Ministerstvo školstva dôrazne neodporúča v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu. okrem iného pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia.

Plné znenie usmernenia je zverejnené na linke https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/ .

Zdroj: MŠVVaŠ SR

Ilustračná fotografia: internet

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.