Hlas univerzít

26. februára 2020 sa vo Zvolene stretli prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a predseda Českej konferencie rektorov prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., ktorí spolu okrem iného diskutovali aj o prehĺbení spolupráce oboch rektorských konferencií v nasledujúcom období. 

Ilustračná fotografia: internet

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.