Hlas univerzít

Aj tento rok si slovenské vysoké školy a univerzity pripomenuli činy a odvahu študentov, ktorí sa pred 30 rokmi nebáli riskovať svoju budúcnosť a v novembri 1989 sa nenásilným protestom vzopreli totalitnej vláde. Spontánne, pod hrozbou brutality a násilia, sa postavili proti režimu za pravdu a ľudskosť. Zásadne tak prispeli k pádu komunistického režimu. Výsledkom ich iniciatívy bol rozvoj demokracie, občianskych slobôd a ľudských práv zakotvených v Ústave.

Nestačí sa však obzrieť len do roku 1989. Zásadný bol aj rok 1939, ktorý dal základ všetkým budúcim študentským hnutiam, ktoré boli a zostanú úzko previazané s akademickým prostredím.  Poslaním vysokých škôl je vytvárať priestor na otvorenú a kritickú diskusiu k aktuálnym spoločenským témam. „Predstavitelia vysokých škôl na Slovensku si cenia akúkoľvek diskusiu, aj keď je kritická a tvrdá. Ide o dôležitú súčasť akademickej slobody. Študentské aktivity, ktoré upozorňujú na vážne problémy v spoločnosti majú a budú mať podporu akademického prostredia,“ povedal prezident SRK prof. Rudolf Kropil.

Odkaz zo 17. novembra 1989 si  vysokoškoláci na Slovensku pripomínajú každý rok. Spoločnou myšlienkou usporiadaných aktivít v tomto roku bolo dôstojné pripomenutie si udalostí z novembra 1939 a 1989 a uctenie si Dňa boja za slobodu a demokraciu, ako aj Dňa študentstva. Široká škála kultúrnych a športových podujatí bola organizovaná primárne študentmi a tieto boli určené  nie len pre študentov a akademických pracovníkov, ale aj pre verejnosť rôznych vekových skupín. Ich cieľom bolo pripomenúť si udalosti, ktoré formovali súčasnú podobu nášho štátu a tiež poukázať na dôležitosť existencie slobodnej spoločnosti. 

Podujatia, ktorými si študenti na vysokých školách pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie je možné vidieť na priloženom videu.

 

 

Autor: Ľubica Benková

Foto: Akadémia umení v Banskej Bystrici, FVU

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.