Hlas univerzít

80. zasadnutie SRK

80. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré sa konalo 12. a 13. januára 2017 na Táloch

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.