Hlas univerzít

Zasadnutie prezídia 28. 6. 2016

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.