Hlas univerzít

2. a 3. júna 2022 sa na Vysokej škole ekonomickej v Prahe konalo spoločné zasadnutie Českej konferencie rektorov a SRK.

Program (20. 5. 2022)

Prezentácie a príspevky:

  • Vstupné slovo predsedu ČKR a prezidenta SRK (M. Bareš, R. Kropil)
  • Vzdelávanie a riadenie vysokých škôl podľa zákona o vysokých školách v SR a v ČR (L. Vozár, V. Sedlařík)
  • Výskum a vývoj v SR a v ČR (P. Sovák, V. Snášel)
  • Akreditácia v SR a v ČR – diskusia s predsedom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a s predsedom Národného akreditačného úradu pre vysoké školstvo ČR (R. Redhammer, I. Barančík)
  • Rozpočet vysokých škôl SR a ČR (F. Daňo, P. Tuleja)
  • Budúca spolupráca SRK a ČKR (R. Kropil, M. Bareš)

Uznesenia zo spoločného zasadnutia ČKR a SRK (3. 6. 2022)

Tlačová správa: Spoločné zasadnutie České konference rektorů a Slovenskej rektorskej konferencie (6. 6. 2022)

Fotogaléria SRK a fotogaléria ČKR.

Autor fotografie: VŠE

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.