Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Dňa 11. 10. 2018 sa bude v Prešove konať Slovensko-maďarské rektorské fórum. Podujatie je určené členom Maďarskej rektorskej konferencie, Slovenskej rektorskej konferencie a predstaviteľom rezortných ministestiev. Cieľom podujatia je zvýšiť spoluprácu medzi maďarskými a slovenskými vysokými školami. Účastníci budú informovaní o špecifických témach z oboch vysokoškolských sektorov. Na záver členovia oboch konferencií plánujú prijať spoločné vyhlásenie.

Fórum organizujú Slovenská rektorská konferencia, Maďarská rektorská konferencia a Prešovská univerzita v Prešove.

Hostiteľskou inštitúciou je Prešovská univerzita v Prešove. 

Program v slovenskom jazyku - aktuálne znenie z 9.10.2018 21,00 h

Pozvánka pre médiá na tlačovú konferenciu v slovenskom jazyku

Slovensko-maďarské rektorské fórum je spolufinancované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Spracovala: Mária Čikešová

Fotografia: PU

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.