Hlas univerzít

Dňa 25. novembra 2017 uplynulo 25 rokov od založenia Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá je dnes jednou z troch reprezentácií vysokých škôl a ktorá združuje rektorky a rektorov vysokých škôl vymenovaných prezidentom Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. organizoval dňa 18. decembra 2017 vo Vígľaši slávnostné zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. Na slávnostnom zasadnutí sa okrem členov SRK zúčastnili predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Národnej rady SR Ľubomír Petrák, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmanová a ďalší hostia.

Pozvánka a program 

Príhovory a prezentácie

Tlačová správa SRK 

Fotogaléria

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.