Hlas univerzít

Dňa 12. 11. 2019 sa bude v Bratislave konať informačný deň programu Erasmus+. Účastníci podujatia budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o možnostiach vysokoškolskej medzinárodnej projektovej spolupráce vrátane akcie Európske univerzity. Seminár organizuje SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v spolupráci so SLORD - Slovak Liaison Office for Research and Development, Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli a Slovenskou rektorskou konferenciou.

Do pozornosti zástupcov slovenských vysokých škôl dávame možnosť rezervovať si miesto v špeciálnom workshope o Európskych univerzitách s účasťou zahraničných expertov. Workshop je určený tým vysokým školám, ktoré pripravujú návrh projektu do výzvy na rok 2020.

Online registrácia je otvorená do 30. októbra 2019.

Súvisiace informácie:

Zdroj: SAAIC

Ilustračná fotografia: EK

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.