Hlas univerzít

Európska komisia zverejnila dňa 26. 6. 2019 výsledok tzv. nultej výzvy Európske univerzity 2019 v rámci programu Erasmus+ (EAC/A03/2018). Iniciatívu prvýkrát predstavil francúzsky prezident Emanuel Macron vo svojom prejave na parížskej Sorbonne (2017) a vzápätí sa stretla s pozitívnou reakciou nielen univerzít, ale aj politikov. Iniciatíva sa stala súčasťou úniovej agendy Európskeho vzdelávacieho priestoru. Na summite predsedov vlád členských krajín Európskej únie v Göteborgu (2017) bolo medzi závermi uvedené, že Európsky vzdelávací priestor by mal do roku 2025 zahŕňať siete európskych univerzít, v ktorých by špičkové univerzity dokázali bezproblémovo spolupracovať naprieč hranicami.

Európska komisia na konci roka 2018 otvorila nultú výzvu iniciatívy , do ktorej sa prihlásilo spolu 54 aliancií. Dve slovenské univerzity sa zapojili do nultej výzvy a to Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ako žiadateľ/koordinátor a Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach ako pridružený člen. Ďalšie slovenské univerzity zvažovali svoju účasť, avšak tento zámer z viacerých dôvodov nenaplnili. Odradila ich napríklad administratívna náročnosť projektu, požiadavka finančnej spoluúčasti alebo nízka predikcia úspešnosti. Ďalšími dôvodmi bola chýbajúca vzdelávacia a personálna infraštruktúra, či absencia adekvátnych partnerov/konzorcií.

Komisár Tibor Navracsics predstavil záverečný zoznam aliancií a univerzít, ktoré v nultej výzve uspeli. Z prijatých prihlášok bolo vybraných 17 aliancií európskych univerzít združujúcich 114 vysokých škôl z 24 členských štátov. Žiaľ medzi vybranými neboli slovenské univerzity. Celkovo má prvých 17 aliancií k dispozícii rozpočet až do výšky 85 miliónov eur. Každá aliancia dostane v nasledujúcich troch rokoch maximálne 5 miliónov eur, aby rozbehla realizáciu svojich plánov.

Nová výzva Európske univerzity 2020 bude otvorená na jeseň 2020. Podľa prieskumu SRK zapojenie do novej výzvy zatiaľ deklarujú aj viaceré slovenské univerzity, ktoré považujú ciele projektu za kľúčové a dôležité pre ďalší rozvoj vedy, výskumu a vzdelávania v európskom a celosvetovom priestore a príležitosť na výrazné posilnenie internacionalizácie.

Súvisiace informácie:

Autor: Mária Čikešová

Ilustračná fotografia: EK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.