Hlas univerzít

Aktualizované. Slovenská rektorská konferencia ("SRK") odporúča vláde SR a príslušným ministerstvám, ako aj ďalším dotknutým inštitúciám zastupujúcim záujmy Európskej únie na Slovensku, aby v prípade (tvrdého) brexitu s dostatočným časovým predstihom informovali slovenské vysoké školy o zmenách legislatívnych a finančných podmienok, ktoré sa dotknú inštitúcií samotných a jednotlivcov.

Európska asociácia univerzít ("EUA") identifikovala 4 oblasti, ktoré môžu byť dôležité pre univerzity:

  • Ľudia: študenti a zamestnanci, ktorých sa brexit dotkne (legálne postavenie a povolenia k pobytu; školné).
  • Spolupráca: budúce aktivity financované z EÚ vrátane Erasmus+. 
  • Údaje/dáta: zdieľané informácie medzi Veľkou Britániou a EÚ (napr. výskumné údaje, osobné údaje o študentoch a zamestnancoch).
  • Obchod: tovary a služby plynúce medzi Veľkou Britániou a EÚ. 

V súlade s odporúčaniami EUA navrhujeme univerzitám overiť si individuálne požiadavky v kontrolnom zozname. EUA a Universities UK zverejnili dňa 18. 2. 2019 scenár prípravy na tvrdý Brexit pre univerzity. Scenár uvádza oblasti, v ktorých môžu vysoké školy konať a indikuje aktivity na všeobecnej úrovni. Dokument nemôže nahradiť technické usmernenia EK a národných vlád. V niektorých prípadoch sa však vysoké školy môžu pripraviť, ale v iných budú potrebovať odporúčania národných vlád a EÚ alebo nezávislých právnych expertov.

Náš britský partner Universities UK zverejnil informáciu o dopade viacerých scenárov brexitu. Zatiaľ britská vláda potvrdila, že školné pre študentov z EÚ ostane na rovnakej úrovni do šk. roku 2019/20. Universities UK informovali osobitným listom o prísľube britskej vlády pokračovať vo financovaní výskumných projektov v Horizon 2020 aj po tvrdom brexite. Britská vláda zverejnila 29. 1. 2019 usmernenie pre program Erasmus+ a ESC vo Veľkej Británii v prípade tvrdého brexituErasmus+ a ESC vo Veľkej Británii v prípade tvrdého brexitu

Európska komisia ("EK") vydala 30. 1. 2019 tlačovú správu o krízových opatreniach, ktoré prijíma a ktoré sa týkajú študentov programu Erasmus+, pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia a rozpočtu EÚ (IP/19/743). 31. 1. 2019 EK zverejnila zoznam najčastejších otázok týkajúcich sa brexitu (FAQs). Národná agentúra programu Erasmus+ na Slovensku (SAAIC) v súvislosti s brexitom vydala 1. 3. 2019 tlačovú správu BREXIT - Budúcnosť programu Erasmus+ v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej Únie.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejnilo informačnú platformu pre občanov a spoločnosti SR s praktickými informáciami v prípade riadeného brexitu.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 4. 3. 2019 tlačovú správu, v ktorej informuje o dopade brexitu v rezorte. 

„Tvrdý“ Brexit a ochrana osobných údajov podľa Úradu na ochranu osobných údajov.

Lex brexit: Odpoveď Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  z 3. 4. 2019 na žiadosť o informácie v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ:

Autor: mc

Posledná aktualizácia: 9. 4. 2019

Ilustračná fotografia: Universities UK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.