Hlas univerzít

Aktualizované. Slovenská rektorská konferencia ("SRK") odporúča vláde SR a príslušným ministerstvám, ako aj ďalším dotknutým inštitúciám zastupujúcim záujmy Európskej únie na Slovensku, aby v prípade (tvrdého) brexitu s dostatočným časovým predstihom informovali slovenské vysoké školy o zmenách legislatívnych a finančných podmienok, ktoré sa dotknú inštitúcií samotných a jednotlivcov.

Európska asociácia univerzít ("EUA") identifikovala 4 oblasti, ktoré môžu byť dôležité pre univerzity:

  • Ľudia: študenti a zamestnanci, ktorých sa brexit dotkne (legálne postavenie a povolenia k pobytu; školné).
  • Spolupráca: budúce aktivity financované z EÚ vrátane Erasmus+. 
  • Údaje/dáta: zdieľané informácie medzi Veľkou Britániou a EÚ (napr. výskumné údaje, osobné údaje o študentoch a zamestnancoch).
  • Obchod: tovary a služby plynúce medzi Veľkou Britániou a EÚ. 

V súlade s odporúčaniami EUA navrhujeme univerzitám overiť si individuálne požiadavky v kontrolnom zozname. EUA a Universities UK zverejnili dňa 18. 2. 2019 scenár prípravy na tvrdý Brexit pre univerzity. Scenár uvádza oblasti, v ktorých môžu vysoké školy konať a indikuje aktivity na všeobecnej úrovni. Dokument nemôže nahradiť technické usmernenia EK a národných vlád. V niektorých prípadoch sa však vysoké školy môžu pripraviť, ale v iných budú potrebovať odporúčania národných vlád a EÚ alebo nezávislých právnych expertov.

Náš britský partner Universities UK zverejnil informáciu o dopade viacerých scenárov brexitu. Zatiaľ britská vláda potvrdila, že školné pre študentov z EÚ ostane na rovnakej úrovni do šk. roku 2019/20. Universities UK informovali osobitným listom o prísľube britskej vlády pokračovať vo financovaní výskumných projektov v Horizon 2020 aj po tvrdom brexite. Britská vláda zverejnila 29. 1. 2019 usmernenie pre program Erasmus+ a ESC vo Veľkej Británii v prípade tvrdého brexitu

Európska komisia ("EK") vydala 30. 1. 2019 tlačovú správu o krízových opatreniach, ktoré prijíma a ktoré sa týkajú študentov programu Erasmus+, pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia a rozpočtu EÚ (IP/19/743). 31. 1. 2019 EK zverejnila zoznam najčastejších otázok týkajúcich sa brexitu (FAQs). Národná agentúra programu Erasmus+ na Slovensku (SAAIC) v súvislosti s brexitom vydala 1. 3. 2019 tlačovú správu BREXIT - Budúcnosť programu Erasmus+ v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej Únie.

Dňa 29. 5. 2019 boli národné agentúry Erasmus+ informované o pokračovaní mobilít, ktoré začali alebo začnú skôr, ako Spojené kráľovstvo opustí EÚ 31. 10. 2019. Týka sa to tak študentov, ktorí cestovali do Veľkej Británie, ako aj britských študentov v iných krajinách (oznámenie komisie). V oznámení je uvedené, že mobilita programu Erasmus+ môže pokračovať aj v prípade, že Spojené kráľovstvo už nie je krajinou EÚ alebo programovou krajinou a že študenti Spojeného kráľovstva by mohli ďalej participovať na mobilite, ak by Spojené kráľovstvo platilo svoj príspevok do rozpočtu EÚ na rok 2019. Tieto predpoklady boli splnené, takže študenti nemusia prerušiť svoje obdobie mobility, ak ho začali pred dátumom Brexitu. V tomto štádiu však neexistuje podrobné usmernenie o tom, ako by to fungovalo v praxi. Právne predpisy EÚ hovoria iba o roku 2019 a nie je jasné, či by sa podobné právne predpisy na rok 2020 mali prijať v prípade tvrdého Brexitu. Všetky relevantné právne dokumenty sú k dispozícii na webovej stránke EÚ o pripravenosti Brexitu (aktualizované 2. 7. 2019)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejnilo informačnú platformu pre občanov a spoločnosti SR s praktickými informáciami v prípade riadeného brexitu.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 4. 3. 2019 tlačovú správu, v ktorej informuje o dopade brexitu v rezorte. Ďalšie informácie sú zverejnené v rámci informačnej platformy ministerstva o brexite

„Tvrdý“ Brexit a ochrana osobných údajov podľa Úradu na ochranu osobných údajov.

Lex Brexit reaguje na odchod Veľkej Británie z Európskej únie, ktorý nadobudne účinnosť dňom odchodu. Zákon sa dotýka viacerých oblastí – rieši pohybové aj pobytové práva, otázky zabezpečenia sociálnych vecí, štúdia, uznávania dokladov či vodičských preukazov (sprievodná informácia). 

Autor: Mária Čikešová

Posledná aktualizácia: 2. 7. 2019

Ilustračná fotografia: Universities UK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.