Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Slovenská rektorská konferencia ("SRK") odporúča vláde SR a príslušným ministerstvám, ako aj ďalším dotknutým organizáciám zastupujúcim záujmy Európskej únie na Slovensku, aby v prípade (tvrdého) brexitu s dostatočným časovým predstihom informovali slovenské vysoké školy o zmenách legislatívnych a finančných podmienok, ktoré sa dotknú inštitúcií samotných a jednotlivcov.

Európska asociácia univerzít ("EUA")  identifikovala 4 oblasti, ktoré môžu byť dôležité pre univerzity:

  • Ľudia: študenti a zamestnanci, ktorých sa brexit dotkne (legálne postavenie a povolenia k pobytu; školné).
  • Spolupráca: budúce aktivity financované z EÚ vrátane Erasmus+. 
  • Údaje/dáta: zdieľané informácie medzi Veľkou Britániou a EÚ (napr. výskumné údaje, osobné údaje o študentoch a zamestnancoch).
  • Obchod: tovary a služby plynúce medzi Veľkou Britániou a EÚ. 

V súlade s aktivitami EUA odporúčame overiť si individuálne požiadavky v kontrolnom zozname.

Náš britský partner Universities UK zverejnil  infomáciu o dopade viacerých scenárov brexitu. Zatiaľ britská vláda potvrdila, že školné pre študentov z EÚ ostane na rovnakej úrovni do šk. roku 2019/20.

Európska komisia ("EK") vydala 30. 1. 2019 tlačovú správu o krízových opateniach, ktoré prijíma a ktoré sa týkajú študentov programu Erasmus+, pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia a rozpočtu EÚ (IP/19/743). 31. 1. 2019 EK zverejnila zoznam najčastejších otázok týkajúcich sa brexitu (FAQs).

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejnilo informačnú platformu pre občanov a spoločnosti SR  s praktickými informáciami v prípade riadeného brexitu.

Autor: mc

Posledná aktualizácia: 18.2.2019

Ilustračná fotografia: Universities UK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.