Hlas univerzít

Hoci výška financovania vedy a výskumu na Slovensku a na slovenských vysokých školách nie je uspokojivá, viaceré univerzity dosahujú veľmi dobré výsledky. Dokladom toho je úspešnosť univerzít v SCImago Institutions Rankings, v ktorom sa v roku 2017 umiestnilo už 12 slovenských univerzít spomedzi približne 30 tisíc výskumných inštitúcií, ktoré existujú vo svete. V roku 2014 to bolo pritom 9 univerzít a v 2012 len 5 univerzít.

Rebríček vedecko-výskumných inštitúcií SCImago Institutions Rankings (SIR) uskutočňovaný spoločnosťou SCIMAGO Lab v spolupráci so SCOPUSOM predstavuje celosvetové hodnotenie ich vedecko-výskumných aktivít. SIR využíva na hodnotenie súbor viacerých kritérií a indikátorov v troch oblastiach: publikačné výstupy v databáze SCOPUS, publikačné výstupy databázy SCOPUS v procese transferu technológií a viditeľnosť webu inštitúcie. Ukazovatele v prvých dvoch oblastiach sú hodnotené za posledných 5 rokov. Indikátor viditeľnosti webu inštitúcie je hodnotený za posledný rok.

Najvyššie umiestnenou slovenskou univerzitou je Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá sa umiestnila na 556. mieste, čo je vzostup o 30 miest. Prvé miesto zo slovenských výskumných organizácií patrí Slovenskej akadémii vied, ktorá sa umiestnila na 504. mieste. 

Zoznam slovenských výskumných organizácií podľa umiestnenia v rebríčku v roku 2017:

 • 504. Slovenská akadémia vied
 • 556. Univerzita Komenského v Bratislave
 • 579. Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • 588. Technická univerzita v Košiciach
 • 624. Žilinská univerzita v Žiline
 • 630. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • 638. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 • 659. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • 676. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • 677. Prešovská univerzita v Prešove
 • 681. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • 682. Technická univerzita vo Zvolene
 • 685. Ekonomická univerzita v Bratislave

Zdroj: SCImago institutions rankings

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.