Hlas univerzít
Štvrtina slovenských verejných vysokých škôl je súčasťou prestížnej iniciatívy Európske univerzity. Na týchto univerzitách dnes študuje viac ako 40 % vysokoškolákov, ktorí tak majú príležitosť bezplatne študovať na spoločných študijných programoch doma a v zahraničí, využívať inovatívne vzdelávanie vrátane digitalizácie, rôzne formy mobility a príležitosť spoznávať iné krajiny a ľudí a odborne napredovať.

Pred niekoľkými dňami informovala Európska komisia o výsledku poslednej výzvy Erasmus+ 2023. Jej súčasťou bola aj podpora už existujúcich aliancií „Európske univerzity“ a výber nových. Cieľom tejto iniciatívy je „spájanie novej generácie Európanov, ktorí môžu študovať a pracovať v rôznych európskych krajinách, v rôznych jazykoch a v rôznych sektoroch a akademických disciplínach.“ Iniciatíva „Európske univerzity“ je jedným z pilierov budovania Európskeho vzdelávacieho priestoru. Celkovo tak dnes funguje 50 aliancií, v rámci ktorých je zapojených viac ako 430 vysokých škôl z 35 krajín - členské štáty EÚ, Island, Nórsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko.

Už päť slovenských univerzít je zapojených do funkčných aliancií. Opätovnú podporu získali aliancie ENLIGHT s Univerzitou Komenského v Bratislave, INVEST so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a ULYSSEUS s Technickou univerzitou v Košiciach. Novou alianciou, ktorá bola vybraná v náročnej konkurencii, je EULiST so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Vysoká škola múzických umení v Bratislave sa stala riadnou partnerskou inštitúciou v aliancii FilmEU. Slovenské univerzity tak spolu so svojimi partnermi ponúkajú študentom okrem iného spoločné študijné programy, inovatívne vzdelávanie vrátane digitalizácie, rôzne formy mobility a príležitosť spoznávať iné krajiny a ľudí a odborne napredovať.

Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie, hovorí: „Účasť štvrtiny verejných vysokých škôl potvrdzuje ich kvalitu a to aj napriek nedostatočnému financovaniu a náročným procesom, ktorými školy prechádzajú. Pripomínam, že na všetkých vysokých školách prebieha inštitucionálna akreditácia, upravovali sa vnútorné procesy a predpisy a ich zamestnanci museli riadne vykonávať aj svoju bežnú agendu, ktorou je vzdelávanie, veda a výskum, umelecká činnosť, publikačná činnosť.“ Prezident SRK dodáva: „Slovenskí študenti nemusia cestovať za atraktívnym a kvalitným štúdiom do zahraničia, pretože rovnaké príležitosti im ponúkajú slovenské vysoké školy. Čo však potrebujeme zatraktívniť, je vysokoškolská infraštruktúra, ktorá má slúžiť študentom a zamestnancom.“

Ďalšiu výzvu zverejní Európska komisia na jeseň 2024. Slovenské univerzity, ktoré sa usilujú o účasť v iniciatíve, tak stále majú šancu. Cieľ komisie je mať v EÚ 60 funkčných aliancií s viac ako 500 univerzitami.

Zdroj a fotografia: EK
 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.