Hlas univerzít

Pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku 2023.

 

Rudolf Kropil

prezident Slovenskej rektorskej konferencie

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.