Hlas univerzít

Viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie Tomáš Lengyelfalusy sa zúčastnil na oslavách 25. výročia založenia Poľskej rektorskej konferencie – KRASP.

Všetky slovenské univerzity a vysoké školy majú uzatvorenú bilaterálnu dohodu alebo spoluprácu v rámci programu Erasmus s aspoň jednou poľskou inštitúciou. Vzájomné kontakty sú dlhodobé, bilaterálne aj multilaterálne, na inštitucionálnej a vládnej úrovni. Radi by sme však spoluprácu s poľskými partnermi ešte viac zintenzívnili. Poľský vysokoškolský sektor má významné postavenie vo svojej domovskej krajine, ale aj v strednej Európe a v Európskej únii. Vplyv poľských univerzít je nepopierateľný nielen veľkosťou sektora, ale aj kvalitou.

Viceprezident SRK Tomáš Lengyelfalusy hovorí: „Zo širšej perspektívy cítime, že musíme spolupracovať a navzájom sa podporovať, aby sme chránili akademickú obec. Cítime, že naším spoločným cieľom je chrániť tradičné akademické hodnoty vrátane profesionálnej etiky, zodpovednosti a princípu inštitucionálnej autonómie.“

Budúcnosť našich vysokoškolských sektorov sa dramaticky mení aj s ohľadom na požiadavky, ktoré na univerzity kladú vlády, podnikateľský/súkromný sektor, študenti a ich rodičia, ale aj Európska únia a ďalší aktéri. Je preto neoceniteľné, mať úzku spoluprácu s európskymi a najmä susednými vysokoškolskými sektormi. V tomto duchu vnímame ako dôležité ešte viac zintenzívniť spoluprácu s poľskými partnermi. Táto ponuka bola odkomunikovaná predstaviteľom KRASP a stretla s ich pozitívnou odozvou.

Oslavy 25. výročia založenia Poľskej rektorskej konferencie sa konali v tieni ruského vojenského útoku na Ukrajinu, ktorého následky pociťuje v prvej línii Poľsko, ako aj poľské univerzity. Je preto v našom spoločnom záujme hľadať spoločné riešenia otvorených problémov a výziev.

Obrázok: FB KRASP

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.