Hlas univerzít

QS World University Rankings® 2023 zaradil 6 slovenských univerzít do rebríčka, ktorý zahŕňa top 1 500 vysokých škôl z celého sveta. Podľa overených údajov International Association of Universities a UNESCO pôsobilo v roku 2019 v 196 krajinách a územiach sveta viac ako 20 000 oficiálne akreditovaných alebo uznaných inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Do rebríčka QS WUR 2023 zaradených 1 500 vysokých škôl tak predstavuje 7,5 % zo všetkých inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Zaradenie a poradie v rebríčku je založené na metodológii, ktorá pracuje s vybranými ukazovateľmi. Patria medzi ne akademická reputácia, ktorá tvorí až 40 % výsledného skóre, reputácia medzi zamestnávateľmi, pomer počtu zapísaných zahraničných študentov, pomer počtu zahraničných pedagogických zamestnancov, pomer počtu citácií na pracovníka, pomer počtu učiteľov a študentov. Ako nevážené ukazovatele sú zaradené zahraničné výskumné siete a výstupy zamestnania. Novinkou je plnenie Trvalo udržateľných cieľov definovaných OSN (SDGs). 

V QS World University Rankings® 2023 sa umiestnili nasledujúce slovenské univerzity (kliknutím na univerzitu sa dostanete do ich QS profilov).

651.-700. miesto: Univerzita Komenského v Bratislave

701-750. miesto: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

801. – 1000. miesto: Slovenská technická univerzita v Bratislave

801. – 1000. miesto: Technická univerzita v Košiciach

801. – 1000. miesto: Žilinská univerzita v Žiline

1201. – 1400. miesto: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Súvisiace informácie:

Zdroj: QS Quacquarelli Symonds (www.topuniversities.com)

Ilustračná fotografia

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.