Hlas univerzít

Pri príležitosti Dňa učiteľov blahoželá prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. v mene rektoriek a rektorov učiteľom a všetkým, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní na vysokých školách.

Ďakujeme Vám za Vašu každodennú náročnú a zodpovednú prácu, ktorú vykonávate a želáme Vám ešte veľa úspešných dní vo Vašom povolaní, ako aj spokojných a usilovných študentov.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.