Hlas univerzít

Horizon 2020 - EUA zverejnila príspevok v rámci verejnej konzultácie o hodnotení programu Horizon 2020 v polovici programového obdobie - linka. K Horizon 2020 prijali stanovisko aj Európsky hospodársky a sociálny výbor (SVK verzia) a LERU. Odkaz na prebiehajúcu verejnú konzulltáciu Horizon 2020 (linka), ktorá je dostupná do 15. 1. 2017. EUA už zverejnila svoju víziu pre nový rámcový program pre výskum a inovácie EÚ - linka a tlačová správa EUA.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.